בן משה עובדיה ובניו

קהילת ציון 16, עפולה
מספר טלפון: 04-6527834
map